domingo, 13 de abril de 2014

"Tots els noms. Les víctimes de la guerra civil al Penedès"

El llibre, editat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, recopila informació de 2.246 víctimes de la Guerra Civil. 

Tots els noms. Les víctimes de la guerra civil al Penedès analitza les diverses tipologies de víctimes i incorpora llistes de víctimes de la Guerra Civil al Penedès, municipi a municipi i per comarques. En conjunt, aquest volum recopila informació de 2.246 persones que van perdre la vida durant el conflicte bèl·lic, una xifra considerable en relació als 93.760 habitants que llavors tenien, sumades, les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.