jueves, 23 de enero de 2014

A represión franquista e as súas zonas de penumbra. Víctimas confirmadas e posibles en Lugo (1936-1940)

A represión franquista e as súas zonas de penumbra. Víctimas confirmadas e
posibles en Lugo (1936-1940)
Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.
La página: