jueves, 20 de junio de 2013

Mapa de Vítimas con resultado de morte en Galicia: veciñanza

Total de mortos ocasionados pola represión franquista en Galicia, tanto executados como paralegais.