jueves, 27 de febrero de 2014

Retallos da Memoria

«Retallos da Memoria» é unha iniciativa que pretende trazar, a traverso das súas lembranzas ou das dos seus familiares e achegados, apuntamentos biográficos de xentes que desde as máis diversas posicións enfrontaron o levantamento fascista de 1936 e sufriron por elo a represión, e as mais das veces, tamén as súas familias.
Retallos da Memoria, número 2O libro está dispoñíbel en librarías.
— Os nenos da guerra, por Leonisa Arias Méndez.
— Memorias de neno, por Amadeo Varela Rodríguez.
— A loita permanente, por José María Fernández Pérez.
— Na alcordanza, por Paloma Díaz Iglesias.
— Familia López Ardao, por Maruja Rodríguez López.
— De Bilbao a Ferrol, por Fernando Rodríguez Sanmartín.
— Escondido no 36, entregado no 39, por María del Mar Sobrín Sueiras.
— Juan Díaz Blanco, por María de los Ángeles Díaz Castro.
Retallos da Memoria, número 1Este primeiro libro contén as seguintes historias:
— Heroes esquecidos, a familia de Rudesindo Díaz Beceiro e Benigna Corral Yáñez (e morte de seu fillo Rudesindo Díaz Corral).
— A familia Carrodeguas.
— Felipe Noguerol Otero.
— Plácido Carro Serantes.
— Modesto del Río.
— Manuel Landeira Maneiros.
— David Fernández Dopico.
— Antía Peña Díaz.
El primer número se puede consultar en la red:
Ver: